TOP ICE BREAKERS FOR TEENAGERS

Ice Breakers for Teenagers

Tym razem postaram się Wam przybliżyć kilka niezawodnych pomysłów na zabawy integracyjne w klasach IV- VIII

O pomysłach na ice breakers w grupach przedszkolnych  oraz wczesnoszkolnych możesz przeczytać tutaj:

http://creativemargaret.pl/drugi-wpis/

Speed Date Game

Pierwsza wersja gry

Dzieci siedzą w dwóch rzędach naprzeciwko siebie. W każdym rzędzie jedno krzesło jest wolne. W rzędzie A – uczniowie zmieniać będą miejsce w prawą stronę, w  rządzie B w lewą stronę.   Każdy z uczestników zabawy dostaje kartkę  z informacją jaką musi uzyskać od pytanych osób. Na przykład na kartce może być napisane: a sister, Greece, speak 3 languages, rock music, can ride a horse, like apples  itp. Czas pytania wynosi 3 minuty-  nauczyciel np.  dzwoni, klaszcze –  znak (STOP) . Jeżeli pytający znajdzie w grupie pytanych drugą osobę, która odpowiada opisowi ( 3-4 punkty z kartki)  wstaje i  wychodzi z gry (gramy do 5 pierwszych miejsc) . Ponieważ nie znamy dzieci warto ustalić ilość punktów z opisu do spełnienia.

Druga wersja gry

Uczniowie siedzą nadal w rzędach naprzeciwko siebie. Otrzymują od nauczyciela pustą kartkę. Piszą na niej  5 zwrotów/słów o sobie. Przyjmijmy, że na swojej kartce napisałabym: blue eyes, chocolate, a dog, Spain, historical books. Zabawa przebiega jak wyżej, nadal uczniowie mają 3 minuty na pytania i odpowiedzi, ale tym razem szukają swojego bliźniaka (najbardziej podobną osobę do ich samych). Kto znajdzie swojego bliźniaka wstaje i wygrywa (gramy do 5  pierwszych miejsc)

 

 

 

 

 

POMYSŁ DRUGI  

Talent Chain

Potrzebne będą kolorowe paski, nożyczki, klej

Najpierw pytamy uczniów co potrafią i lubią robić – spisujemy na tablicy potrzebne zwroty i słówka. I I am good at…., I can…………., I take up ) Następnie rozdajemy każdemu pasek kolorowego  papieru
( około 15 cm). Uczniowie wpisują na tych paskach swoje talenty. Tym razem siedzimy w kole i każdy z uczniów opowiada o swoich talentach i w trakcie mówienia łączy swój pasek z paskiem  osoby następnej, tak aby powstał łańcuch (podobny jak na choinkę) . Wynikiem zabawy jest talent chain. Na koniec zabawy osoba prowadząca czyta wszystkie talenty uczniów (zabawa niezwykle integruje dzieci pokazując grupie ich mocne strony). Taki łańcuch można powiesić na gazetce klasowej i zatytułować What can I do?

 

 

 

 

 

POMYSŁ TRZECI

Three Gadgets

Każdy z uczniów ma za zadanie przynieść 3 rzeczy związane z ich zainteresowaniami, osobowością, miejscem wakacji. Przed tym ćwiczeniem robimy burzę mózgu i wypisujemy na tablicy potrzebne zwroty np. You were in……,  You like………….., You’re  interested in…………….., You  can play………….., You saw…………….., You ate…………………, You met……………. itp. Następnie  jedna osoba presentuje swoje 3 rzeczy które przyniosła i inne osoby próbują odgadnąć, co te rzeczy oznaczają. Określamy limit czasu np. 3 minuty- jeżeli nikt nie zgadnie, to osoba która pokazała gadżety opowiada o tych rzeczach i o sobie.

POMYSŁ CZWARTY

The Line

Do tej zabawy potrzebujemy sznurek (dość długi). Kładziemy na podłodze sznurek i prosimy uczniów, aby ustawili się w dowolnej kolejności. Następnie prosimy uczniów, aby się ustawili w kolejności alfabetycznej  od A do Z ( powtarzamy pytanie o nazwisko), w drugiej rundzie według wieku (pytanie o wiek, datę urodzenia), według wzrostu  itp. Za każdym razem uczniowie muszą dotykać sznurka swoją nogą. Potem  porównujemy się wzajemnie np.: I am older than Ania, I am the youngest of all students. ( w tej grze może też się sprawdzić taśma malarska)

POMYSŁ PIĄTY

Hands

Rozdajemy uczniom puste kartki, na których dzieci/nastolatkowie  obrysowują swoje dłonie i wycinają. Następnie nauczyciel mówi hasło: My favourite food is ………………- zadaniem ucznia  (właściciela obrysowanej dłoni) jest napisać na kciuku pełnym zdaniem o ulubionym jedzeniu. Następnie uczniowie podają wycięte dłonie osobie siedzącej z prawej strony. Kolejne hasło: I have got ………( a pet) . Uczniowie wpisują zwierzęta, jakie posiadają. Po raz kolejny przekazują kartkę osobie po prawej stronie. Kolejne hasło to My favourite sport is………….. Tym razem uczniowie na trzecim z kolei palcu wpisują swój ulubiony sport – pełne zdania. Hasło do czwartego palca to: I am good at……………….. ( tym razem wpisujemy przedmiot szkolny, z którego jesteśmy dobrzy).Za każdym razem na hand craft pisze inna osoba. Ostatni palec to I hate………………. Po wypełnieniu wszystkich miejsc na 5 palcach nauczyciel zbiera projekty.

Wersja pierwsza : Nauczyciel  odczytuje zdania. Zadaniem uczniów jest odgadnąć całą grupę autorów wpisów na naszych rękach.

Wersja druga każdy uczeń losuje projekt dłoni i musi znaleźć  osoby, które dokonały wpisów – pisząc obok zdań ich imiona . Na koniec zabawy robimy gazetkę Our Class ( np. przygotowujemy konar drzewa i wieszamy na nim liście)

 

 

 

 

 

POMYSŁ SZÓSTY

The Onion

Ta gra sprawdza się w bardzo dużych grupach. Uczniowie tworzą dwa koła: wewnętrzne i zewnętrzne. Uczniowie stoją  do siebie twarzami. Nauczyciel podaje polecenia, zdania, które uczniowie musza dokończyć  . Po każdym wykonanym w parze zadaniu koło zewnętrzne przesuwa się o jedno miejsce w prawo. Należy pamiętać, aby z każdym nowym partnerem przywitać się, a po wykonaniu polecenia pożegnać.

Rodzaje poleceń: Sing a short song, Jump 3 times, What did you have for breakfast? Who is your favourite super hero? How old are you? Turn around and sit down, Where were you last holiday? What would you like to do  on Monday?

 

Mam nadzieję, że powyższe pomysły sprawdzą się na Waszych zajęciach.

A jakie są Wasze ulubione gry i zabawy na początek roku szkolnego?

Jeżeli chcesz otrzymać zestaw 10 fantastycznych gier Ice Breakers for Teenagers , polub moją stronę, napisz do mnie, zostaw swój komentarz:)

Pozdrawiam

Creative Margaret

Małgorzata Wrzosek-Niedziółka

Żrodła:

https://www.animatorczasuwolnego.pl/nowe_pdf/L8/przyklady_gier/przyklady_gier.pdf?iframe=true&width=1050&height=700

http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/560/gry_pdf_19070.pdf

grafika: www.freepik.com, www.canva.com