The Best Games For Big Groups

The Best Games For Big Groups

Na pewno każdy z Was choć raz w życiu zastanawiał się, jak zapanować nad dużą grupą  i  ciekawie poprowadzić zajęcia nawet bez  większego przygotowania się?  Dziś chciałabym Wam przedstawić moje ulubione zabawy  w dużej grupie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zabawy są uniwersalne – sprawdzają się na zastępstwach, w sytuacjach awaryjnych.

Pomysł pierwszy

WHAT’S THE TIME , MR WOLF? ( od 5-9 lat)

Do przeprowadzenia tej zabawy potrzebujemy przede wszystkim przestrzeni. Nauczyciel wybiera jednego ucznia ( the Wolf) , który stoi pod tablicą, reszta dzieci stoi na końcu sali przy ścianie. Dzieci zadają pytanie: What’s the time , Mr Wolf? Uczeń Wilk odpowiada np.:  4 o’clock. Wtedy dzieci mogą zrobić w kierunku wilka 4 kroki ( proponuję w tym miejscu razem odliczać czas: one o’clock, two o’clock, three o’clock, four o’clock).Ponieważ dzieci robią różne kroki- zwycięża osoba, która jako pierwsza dotrze do wilka i dotknie jego/jej ramienia. Zwycięzca zostaje teraz wilkiem.

 

 

 

 

 

Pomysł drugi

THE ALPHABET RACE ( od klasy 2)

Wersja pierwsza: Nauczyciel dzieli dzieci na dwie drużyny. Dzieci stoją w kole. Zadaniem uczniów jest mówić alfabet po kolei. Każde dziecko- jedną literę. Uczeń na którego wypadnie „Z” zdobywa punkt dla swojej drużyny. Nauczyciel notuje punkty.

Wersja druga: odliczamy 1-20 ( wygrywa liczba 20) ( przedszkolaki 1-10)

Wersja trzecia : wymieniamy nazwy miesięcy ( wygrywa DECEMBER)

 

 

 

 

 

Pomysł trzeci

DO YOU LIKE……?( od 5 lat)

Ta zabawa super się sprawdzi na początek roku szkolnego. Jedna wybrana osoba stoi przy tablicy, reszta dzieci stoją  na środku sali, tak aby miały możliwość poruszania się w przód i do tyłu. Wybrane dziecko pyta się: Do you like dogs? Dzieci, które lubią psy robią krok do przodu, dzieci, które nie lubią psów robią krok do tyłu. Kolejne pytanie : Do you like coffee? Przy tym pytaniu prawie cała grupa cofa się o jeden krok do tyłu. Do you like ice cream? Do you like school? Do you like swimming etc. Zwycięzcą jest dziecko, które dotrze jako pierwsze do pytającego się

W klasach starszych można tą zabawę wykorzystać ucząc gramatyki np. Present Perfect”  Have you ever been to Paris? Have you ever eaten sushi? Have you ever flown a plane? Past Simple: Did you watch a comedy yesterday? Did you eat any spaghetti last week? Zwracamy uwagę, aby dzieci odpowiadając używały poprawnej krótkiej odpowiedzi. Uczniowie którzy daną czynność wykonywali robią krok do przodu, a ci którzy tego nie robili robią krok do tyłu.

Pomysł czwarty

CORNERS ( od klasy 3)

Nauczyciel kładzie puste duże  kartki A3  w czterech rogach sali. Na każdej kartce jest inna kategoria np. Clothes, Food, Animals, School Objects. Następnie nauczyciel dzieli dzieci na 4 drużyny według kolorów: red, yellow, blue, green. Dzieci biorę kredki lub mazaki w kolorze swojej drużyny. Muzyka gra, dzieci chodzą swobodnie po klasie. Jak muzyka się zatrzyma- dzieci podchodzą do kartek i wpisują swoim kolorem słowa z danej kategorii. Wyrazy nie  mogą się powtarzać. Kiedy muzyka nie gra, nauczyciel odlicza czas na wpisywanie słówek (warto użyć stopera itp.). Wygrywa ta drużyna, która jak najwięcej słówek  poprawnie napisze na kartkach. Za poprawnie napisane słowo drużyna zdobywa  1 pkt.

Pomysł piąty

CAT AND MOUSE (przedszkole, klasy 1-2)

Dzieci stoją w kole, trzymając się za ręce. Jeden uczeń jest myszką i siedzi w środku koła. Jeden uczeń jest kotem i stoi na zewnątrz koła. Uczeń kot  chodzi dookoła koła, dotyka uczniów ramion  i pyta się dzieci : Can I come in? Dziecko, którego dotknął kot odpowiada: No , you  can’t lub podaje dowolną liczbę z zakresu 1-20. Wtedy kot zaczyna liczyć .Jak kot skończy liczyć, wtedy uczniowie podnoszą ręce i kot próbuje złapać myszkę. Myszka może wybiec na zew koła, a potem biegać dookoła koła. Jeżeli kot złapie myszkę to ona teraz jest kotem. Nauczyciel wybiera kolejne dziecko, które będzie myszką.

 

 

 

 

 

Pomysł  szósty

WHO IS THE BOSS? ( przedszkole- dzieci kl 1-3)

Dzieci siedzą w kole Nauczyciel wyznacza dziecko, które  wychodzi z sali lub odwraca się tyłem do innych „Detective”. Równocześnie nauczyciel wyznacza ucznia, który będzie pełnił rolę „ boss” Zadaniem dziecka „ boss” jest pokazywać gest i go zmieniać. Nauczyciel prosi dzieci : Clap your hands. Dzieci zaczynają klaskać.  Od tej pory, swoje zadania zaczyna wykonywać Boss. To co pokaże dziecko Boss, wszystkie pozostałe dzieci to robią.  Dziecko Detective musi odgadnąć, kto pełni role szefa? Ta zabawa sprawdza się podczas luźniejszych lekcji, na obozach.

 

 

 

 

 

Pomysł  siódmy

WHISPER  RACE ( od 5 lat)

Dzielimy uczniów na dwie drużyny. Potrzebujemy oczywiście dużej przestrzeni. Dzieci siedzą  blisko tablicy w dwóch rzędach. Nauczyciel kładzie kartki z wyrazami lub kartami obrazkowymi w drugiej części sali (karty muszą być zakryte). Zadaniem  kapitana ( a później kolejnej osoby) jest pobiec do stosu kart i odwrócić jedną z nich. Następnie kapitanowie biegną z powrotem do swoich drużyn i przekazują słowo. Dzieci tak jak w zabawie „ głuchy telefon” przekazują słowo sobie wzajemnie. Ostatnia osoba z rzędu  mówi słowo na głos- jeżeli słowo jest OK  to pierwsza osoba z rzędu może biec po kolejne słowo do stosu z kartkami/wyrazami. Wygrywa drużyna, która w określonym czasie odkryje i przekaże jak najwięcej słówek
(musimy ustalić limit czasu na zabawę np. 8 minut). Gra jest niezwykle emocjonująca dla dzieci.

Pomysł ósmy

MIRROR (od zerówki)

Dzieci stoją w kółku, wybieramy dwoje dzieci, które wchodzą do środka. Jedna osoba jest lustrem , a druga jest  jej odbiciem. Dziecko lustro robi jakiś gest (przedstawia np. bieganie, latanie, jedzenie) Zadaniem dziecka odbicia jest naśladowanie czynności pokazanej przez lustro. Pozostałe dzieci siedzące w kółku muszą nazywać co robi odbicie np. She is swimming, He is running ( po 5 pokazanych czynnościach- nauczyciel wybiera nowe osoby do zabawy)

 

 

 

 

 

Pomysł dziewiąty

The KING & CLOTHES (przedszkole- klasy 1-3)

Znów potrzebujemy dużej przestrzeni. Wybieramy jednego ucznia, który podobnie jak w zabawie z wilkiem stoi przy tablicy ( The KING) , a reszta dzieci stoi przy ścianie. Tym razem zabawa polega na przećwiczeniu: kolorów i nazw ubrań. Uczniowie mówią: May I visit you Mr King? Król odpowiada Yes, if you are wearing  the blue T shirt. Dzieci, które mają niebieskie koszulki mogą zrobić krok w kierunku króla. Znowu dzieci się pytają: May I visit you Mr KING? Yes, if you are wearing jeanas. Tym razem ruszają się dzieci, które noszą dżinsy. Królem zostaje osoba, która jako pierwsza dotrze do króla.

 

 

 

 

 

Pomysł dziesiąty (przedszkolaki, klasy 1-3)

HOT CHAIRS- bardzo lubiana i znana zabawa. Ustawiamy krzesła w kole (  krzeseł musi być mniej o jedno, niż uczestników).Włączamy muzykę i dzieci chodzą dookoła krzeseł. Kiedy muzyka przestanie grać, uczniowie siadają na krzesłach. Uczeń, który nie ma krzesełka – wykonuje zadanie karne np. Name 3 green things, Name 5 school objects…… Dzieci młodsze mogą być poproszone o nazwanie rzeczy przedstawionej na obrazku.

Mam nadzieję, że powyższe zabawy zagoszczą na waszych zajęciach. A jakie macie ulubione zabawy w dużych grupach?

Jeżeli chcecie otrzymać plik pdf z jeszcze większą ilością zabaw koniecznie napiszcie do mnie z dopiskiem „Games for Big Groups”

Źródła:

„Games for children „ Gordon Lewis  with Günther Bedson wyd Oxford

„500 Activities for the Primary Classroom” , Carol Read, wyd Macmillan

Obrazki pobrałam ze strony: www.freepik.com, www.pixabay.com